Absurdní hudba

Pojem absurdní hudba vychází z pojmu absurdus:

Absurdus - nelibý sluchu, nelibozvučný; nevhodný, zvrácený; nejapný; nesmyslný.

Latinsko-český slovník. SPN, Praha 1996.

 

Což má velmi blízko latinskému slovu surdus = hluchý. (Absurdus - od hluchého.)

Manifest absurdní hudby lze nalézt na následujících stránkách.